ฝันเห็นพระอาทิตย์เทวา เทพที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง

ฝันเห็นพระอาทิตย์เทวา เทพที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง สำหรับท่านที่ได้หลับไปแล้วฝันถึงอาทิตย์เทวา วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในความหมายของการฝัน หรือมาดูกันว่าที่ท่านฝันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เพื่อเป็นเเนวทางในการใช้ชีวิตสำหรับท่านพร้อมเดาเลขมงคลของการฝันอาทิตย์เทวา เพื่อเป็นเเนวทางสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานตัวเลขจากการฝัน

ฝันเห็นพระอาทิตย์เทวา เทพที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง

ฝันเห็นพระอาทิตย์เทวา เทพที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง พระอิศวรทรงใช้ราชสีห์ 6 ตัว ป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีแดง พรมด้วยน้ำอมฤต ลักษณะเป็นบุรุษมีผิวกาย สีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ มักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดี และเป็นศัตรูกับพระอังคาร สัญลักษณ์เลข 1 มีกำลังพระเคราะห์เป็น 6

อาทิตย์ ตามคัมภีร์ไตรเพทของพราหมณ์ กล่าวว่ามีถึง ๘ องค์ มีชื่อต่างๆกันว่าเป็นโอรสของพระกัศปประชาบดี กับพระอทิติ แต่ได้ทอดทิ้งพระมรรตาณะฑะเสียองค์หนึ่ง คงนำไปเฝ้าพระเป็นเจ้าแค่ ๗ องค์ ต่อมาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ จึงยอมรับพระมรรตาณะฑะเป็นอาทิตย์ด้วย จึงรวมเป็นพระอาทิตย์ ๘ องค์ ได้แก่

๑. วรุณาทิตย์ ๒. มิตราทิตย์ ๓. อริยมนาทิตย์ ๔. ภคาทิตย์ ๕. องศาทิตย์ ๖. อินทราทิตย์ ๗. ธาตราทิตย์ ๘. สุริยาทิตย์

บทสวดบูชาพระอาทิตย์

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์จะมัสมิง
จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย
สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

เลขมงคล เด่นนำโชค 1 3 4 7 8

เลขมงคล เด่นรอง 33 86 777 440
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพประจำวันเกิด วันอาทิตย์

ความเชื่อเกี่ยวกับเทพประจำวันเกิด วันอาทิตย์

ความเชื่อเกี่ยวกับเทพประจำวันเกิด วันอาทิตย์ “เทพนพเคราะห์” คือ เทพทั้ง 9 องค์ ผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์ มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระสุริยเทพ (พระอาทิตย์) ซึ่งมีเทพบริวารอีก 8 องค์ รวมเป็น 9 องค์ ซึ่งให้โทษหรือสร้างอุปสรรคให้กับมนุษย์มากกว่าจะให้คุณ ต่อมาจึงต้องมีผู้ควบคุมเทพนพเคราะห์อีกชั้นหนึ่ง นั่นคือ “พระคเณศ” เทพผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้งมวล เทพนพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ วันนี้เราจะมาพูดถึงพระอาทิตย์เทวา

เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง มีอำนาจเหนือกว่าเทวดานพเคราะห์ทั้งหลาย ในคติไทย พระอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาจากราชสีห์ ๖ ตัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีแดง แล้วเสก ได้เป็นพระอาทิตย์ มีสีวรกายแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดงถึงสระทั้งหมดในภาษาบาลี (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนา มักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ ตามนิทานชาติเวร พระอาทิตย์เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดี และเป็นศัตรูกับพระอังคาร ในโหราศาสตร์ไทย พระอาทิตย์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๑ และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากราชสีห์ ๖ ตัวนี้เอง จึงทำให้มีกำลังพระเคราะห์เป็น ๖ สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือปางถวายเนตร

แนะนำ หวยหุ้นไทยออนไลน์ ทำความเข้าใจในการเเทงหวยง่ายๆ เพียงเเค่ท่านคลิก!


ฝันเห็นพระอาทิตย์เทวา เทพที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง สำหรับท่านที่ได้หลับไปแล้วฝันถึงอาทิตย์เทวา วันนี้เราก็ได้มาทำความเข้าใจในความหมายของการฝัน หรือมาดูกันว่าที่ท่านฝันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เพื่อเป็นเเนวทางในการใช้ชีวิตสำหรับท่านพร้อมเดาเลขมงคลของการฝันอาทิตย์เทวา เพื่อเป็นเเนวทางสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานตัวเลขจากการฝัน

LOTTOTAO เว็บแทง ซื้อหวยออนไลน์ สะดวกและได้รับความนิยมมากที่สุด บาทละ 900